Ek bütçe geliyor! Tasarı TBMM’de

Ekonomi idaresi, artan maliyetler ve TBMM’nin ay sonu öngörülen tatilinden evvel yazın da muhtaçlık duyulabilecek ödemeleri garanti altına almak ismine TBMM’ye ek bütçe yasa tasarısı sundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifi ile genel bütçe kapsamındaki yönetimlerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli yönetimlerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Teklifle 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçe gelir varsayımı toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Meclis’e sunulan teklifle yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili yönetim bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

MÜNASEBETTE FİYATLARDAKİ ARTIŞLARA DEĞİNİLDİ

TBMM’ye sunulan tasarının münasebetinde ise şu tabirler yer aldı;

*2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile merkezi idare bütçe sarfiyatları için 1.750.957.322.000 Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir.

*Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar düzeyinde kıymetli artışlar meydana gelmiş münasebetiyle bütçe ödeneklerinde de artış yapılması muhtaçlığı doğmuştur.

*Ödenek muhtaçlıklarının karşılanabilmesi maksadıyla merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri bütçelerinin “Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarım içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dâhil toplamda 1.080.515.421.000 Türk Lirası ödeneğin eklenmesi teklif edilmektedir.

*Ek ödenek muhtaçlığı; başta doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlarımıza yansıtılmaması için BOTAŞ’a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle kamu vazifelilerinin maaş ve fiyatlarında yapılan artışlar, emekli maaşlarında yapılan artışlar, toplumsal güvenliği olmayan vatandaşların sıhhat prim ödemeleri,

*İşveren prim teşviki ödemeleri üzere Toplumsal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferleri, kamu yönetimlerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim, fiyatsız ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin dayanak eğitim sarfiyatları, savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek gereksinimleri başta olmak üzere mal ve hizmet alım masraflarındaki artışlar,

*Memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ait sarfiyatlar, engelli konutta bakım dayanakları ve 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın aylıklarındaki artışlar, birinci ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, yurt dışına gönderilen öğrencilerin burs ve tahsil masraflarındaki artışlar,

*Sosyal yardım masraflarındaki artışlar, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleksel eğitim gören, staj yahut tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin fiyatları için ödenecek Devlet katbsı ödemeleri, hububat üretimi yapan çiftçilerimize ödenen ek girdi maliyet takviyesi, döviz kuru artışı nedeniyle milletlerarası kuruluşlara yapılacak üyelik aidatı ve katkı hissesi ödemelerindeki artışlar, hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması emeliyle TMO’ya yapılan görevlendirme sarfiyatları ve başka KİT görevlendirme masraflarındaki artışlar,

*Maliyet artışları nedeniyle sermaye masraflarındaki artışlar, başta Elazığ, Malatya, Adıyaman ve İzmir vilayetlerinde yapılanlar olmak üzere afet konutlarının üretim masrafları ve başka afet ziyanlarının karşılanması hedefiyle yapılan sarfiyatlar ile faiz ve öteki masraflardaki artışlardan kaynaklanmaktadır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.