Sanayici kapsamlı teşvik bekliyor

MELTEM GÜNEŞ – 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya çalışan Türkiye’nin 12. Kalkınma Plan’ında da enerji piyasası koşullarını iyileştirme, enerjide dönüşümü sağlama, yenilenebilir enerji çeşitliliği için yatırımlar yapma başlıkları öne çıkmıştı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği “Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Durumu ve Türkiye’de Ara Karar Vericilerin Durum Değerlendirmesi Raporu”nun sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde aralarında ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu “ara karar verici” rolündeki kuruluşlar arasında yapılan araştırma, Türkiye’nin yeşil dönüşümü için enerji alanında yapılması gerekenleri gözler önüne serdi. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı kapsamında 14 yılda, 2781 projeye 829 milyon euro finansman sağlandığına dikkat çekilen raporda, 698 megawat yenilenebilir enerji gücünü hayata geçirdiği belirtildi. Üretilen temiz enerji ile her yıl 1 milyon 132 binden fazla konutun enerji ihtiyacı karşılanırken, 1 milyon 248 bin otomobilin karbon salımının önüne geçildiği ifade edildi.

Dışa bağımlılığa çözüm

Araştırma sonuçlarına ilişkin bir grup gazeteciye bilgi veren Proje Yöneticisi Nuray Çaltı, ara karar vericilerin, Türkiye’deki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının rüzgâr, güneş, hidrojen, biyokütle, biyogaz ve jeotermal olduğunu düşündüğünü söyledi. Çaltı, yenilenebilir enerji projelerini teşvik eden politikaların güçlendirilmesi için daha kapsamlı teşvikler, hızlandırılmış lisans ve ruhsat süreçleri, enerji depolama ve taşıma altyapısına teşvik, özel finansman fonları ve kredi ürünleri oluşturulması, emisyon ticaret sistemi mevzuatının tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir